Η Συνειδηση του Κρισνα στο σπιτι

(βασισμένο σε κείμενο του Μαχατμα ντασα από το βιβλίο «Η Επιστήμη της Αυτογνωσίας»)

Στην Επιστήμη της Αυτογνωσίας ο Σριλα Πραμπουπαντα διευκρινίζει πόσο σημαντική είναι για όλους η εφαρμογή της συνείδησης του Κρισνα, η υπηρεσία αφοσίωσης στον Κύριο Κρισνα. Φυσικά, ζώντας στη συναναστροφή των λατρών του Κρισνα σε κάποιο ναό ή ασραμα, η εφαρμογή της υπηρεσίας αφοσίωσης γίνεται ευκολότερη. Αλλά όποιος είναι αποφασισμένος, μπορεί να ακολουθήσει και στο σπίτι του τα διδάγματα της συνείδησης του Κρισνα κι έτσι να μετατρέψει το σπίτι του σε ναό.

Πνευματική ζωή, όπως και υλική ζωή, σημαίνει δραστηριότητα. Η διαφορά είναι πως ενώ εκτελούμε τις υλικές πράξεις για όφελος δικό μας ή εκείνων που θεωρούμε δικούς μας, αντίθετα τις πνευματικές πράξεις τις εκτελούμε προς όφελος του Κυρίου Κρισνα, με τη καθοδήγηση των γραφών και του πνευματικού δασκάλου. Αποφασιστική σημασία έχει η αποδοχή της καθοδήγησης των γραφών και του γκουρου. Ο Κρισνα διακηρύττει στη Μπαγκαβαντ-γκιτα ότι όποιος δεν ακολουθεί τις εντολές των γραφών δεν θα μπορέσει να επιτύχει ούτε την ευτυχία, ούτε τον υπέρτατο προορισμό της ζωής – να επιστρέψει στον Θεό, στον Κύριο Κρισνα. Και το πώς να ακολουθήσει κανείς τους κανόνες των γραφών απασχολούμενος στην υπηρεσία του Κυρίου – αυτό θα εξηγηθεί από τον αυθεντικό πνευματικό δάσκαλο. Αν δεν ακολουθούμε τα διδάγματα ενός πνευματικού δασκάλου ο οποίος είναι μέρος μιας αυθεντικής αλυσίδας μαθητικής διαδοχής που ξεκινά από τον Ίδιο τον Κρισνα, δεν θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε πνευματική πρόοδο. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται εδώ είναι οι άχρονες δραστηριότητες της μπακτι-γιογκα έτσι όπως τις δίδαξε ο επιφανέστερος πνευματικός δάσκαλος και υπέρμαχος της συνείδησης του Κρισνα στην εποχή μας, Σρι Σριμαντ Α.Τσ. Μπακτιβενταντα Σουαμι Πραμπουπαντα, ιδρυτής- ατσαρια της Διεθνούς Ένωσης για τη Συνείδηση του Κρισνα (ISKCON).

Ο σκοπός της πνευματικής γνώσης είναι να μας πλησιάσει στον Θεό, τον Κρισνα. Ο Κρισνα εξηγεί στη Μπαγκαβαντ-γκιτα (18.55), μπακτγια μαμ αμπιτζανατι: «Μονάχα με την υπηρεσία αφοσίωσης μπορεί να Με γνωρίσει κανείς». Η γνώση μάς καθοδηγεί στη σωστή πράξη. Η πνευματική γνώση μάς καθοδηγεί να ικανοποιούμε τις επιθυμίες του Κρισνα με τη πρακτική ενασχόληση στην υπηρεσία αγάπης Του. Χωρίς πρακτική εφαρμογή, η θεωρητική γνώση έχει ελάχιστη αξία.

Η πνευματική γνώση έχει σκοπό να μας καθοδηγεί σε κάθε τομέα της ζωής. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθούμε να οργανώνουμε τη ζωή μας με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθούμε τα διδάγματα του Κρισνα όσο γίνεται περισσότερο. Θα πρέπει να βάζουμε τα δυνατά μας να μην κάνουμε μονάχα ό,τι μας είναι βολικό. Έτσι θα μπορέσουμε να εξυψωθούμε στο υπερβατικό επίπεδο της συνείδησης του Κρισνα, ακόμα κι αν ζούμε μακριά από κάποιο ναό.
Ψέλνοντας το Μαντρα Χαρε Κρισνα

Η πρώτη βασική αρχή της υπηρεσίας αφοσίωσης είναι να ψέλνουμε το μαχα-μαντρα Χαρε Κρισνα (μαχα σημαίνει «μεγάλο», μαντρα σημαίνει «ο ήχος που απελευθερώνει τον νου από την άγνοια»):

Χαρε Κρισνα, Χαρε Κρισνα, Κρισνα Κρισνα, Χαρε Χαρε
Χαρε Ραμα, Χαρε Ραμα, Ραμα Ραμα, Χαρε Χαρε

Θα πρέπει να ψέλνετε αυτά τα άγια ονόματα του Κυρίου όσο γίνεται περισσότερο – οπουδήποτε και οποτεδήποτε – αλλά θα βοηθήσει σημαντικά να καθορίσετε μια συγκεκριμένη ώρα του εικοσιτετραώρου για να ψέλνετε καθημερινά. Οι πρώτες πρωινές ώρες είναι ιδανικές.

Η ψαλμωδία μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: α) τραγουδώντας το μαντρα, αυτό ονομάζεται κιρτανα (συνήθως γίνεται ομαδικά) ή, β) απαγγέλοντας το μαντρα ατομικά, αυτό ονομάζεται τζαπα (το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει «σιγανή ομιλία»). Συγκεντρωθείτε στην ακρόαση του ήχου των αγίων ονομάτων. Καθώς ψέλνετε, προφέρετε ξεκάθαρα τα ονόματα, επικαλούμενοι τον Κρισνα με διάθεση προσευχής. Όταν ο νους σας περιπλανιέται, επαναφέρετέ τον στον ήχο των ονομάτων του Κυρίου. Η ψαλμωδία είναι μια προσευχή στον Κρισνα που σημαίνει: «Ω ενέργεια του Κυρίου [Χαρε], Ω Κύριε [Κρισνα], που είσαι ο ελκυστικότερος, Ω Υπέρτατε Δικαιούχε κάθε Απόλαυσης [Ραμα], Σας παρακαλώ απασχολήστε με στην υπηρεσία Σας». Όσο πιο προσεκτικά κι ειλικρινά ψέλνετε αυτά τα ονόματα του Θεού, τόσο μεγαλύτερη πνευματική πρόοδο θα κάνετε. Επειδή ο Θεός είναι παντοδύναμος και ο πιο ελεήμων, έκανε πολύ εύκολη για μας τη ψαλμωδία των ονομάτων Του κι επίσης έχει προσδώσει σε αυτά όλες Του τις δυνάμεις. Γι’ αυτό λοιπόν τα ονόματα του Θεού και ο Ίδιος ο Θεός είναι ταυτόσημοι. Αυτό σημαίνει πως όταν ψέλνουμε τα άγια ονόματα του Κρισνα και του Ραμα βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία με τον Θεό κι εξαγνιζόμαστε. Γι’ αυτό θα πρέπει να προσπαθούμε πάντα να ψέλνουμε με αφοσίωση κι ευλάβεια. Οι Βεδικές γραφές αναφέρουν πως ο Κύριος Κρισνα χορεύει ο Ίδιος προσωπικά στη γλώσσα εκείνου που ψέλνει το άγιό Του όνομα.

Όταν ψέλνετε μόνος σας, είναι καλύτερο να ψέλνετε στο κομποσκοίνι τζαπα. Αυτό όχι μόνο θα σας βοηθήσει να συγκεντρώνετε τη προσοχή σας στο άγιο όνομα, αλλά θα σας βοηθά και να μετράτε πόσες φορές ψέλνετε καθημερινά το μαντρα. Κάθε κομποσκοίνι τζαπα αποτελείται από 108 μικρές χάντρες και μια μεγάλη, τη κορυφαία χάντρα. Ξεκινήστε από μια χάντρα δίπλα στη κορυφαία χάντρα και απαλά στριφογυρίστε τη με τον αντίχειρα και το μεσαίο δάχτυλο του δεξιού σας χεριού ενώ ψέλνετε όλο το μαντρα Χαρε Κρισνα. Έπειτα συνεχίστε με την επόμενη χάντρα κι επαναλάβετε τη διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο, ψάλτε σε καθεμία από τις 108 χάντρες μέχρις ότου φτάσετε ξανά στη κορυφαία χάντρα. Αυτός είναι ένας γύρος στο τζαπα. Έπειτα, χωρίς να ψάλετε τη κορυφαία χάντρα, γυρίστε αντίστροφα τις χάντρες και ξεκινήστε τον δεύτερο γύρο σας από τη τελευταία χάντρα που ψάλατε.

Όταν λαμβάνει μύηση ένας λάτρης ορκίζεται μπροστά στον πνευματικό δάσκαλο να ψέλνει καθημερινά τουλάχιστον δεκαέξι γύρους του μαντρα Χαρε Κρισνα. Αλλά ακόμα κι αν μπορείτε να ψέλνετε μονάχα έναν γύρο την ημέρα, η βασική αρχή είναι πως από τη στιγμή που αναλαμβάνετε ως καθήκον σας να ψέλνετε αυτόν τον γύρο, θα πρέπει να προσπαθείτε να τον ολοκληρώνετε κάθε μέρα χωρίς παραλείψεις. Όταν νιώθετε έτοιμοι να ψέλνετε παραπάνω, τότε αυξήστε τον ελάχιστο αριθμό γύρων που ψέλνετε καθημερινά – αλλά μην ψάλετε λιγότερους γύρους από αυτόν τον αριθμό. Θα μπορείτε να ψάλετε παραπάνω γύρους από όσους καθορίσατε, αλλά θα πρέπει να τηρείτε το καθορισμένο καθημερινό ελάχιστο. (Λάβετε υπόψη σας παρακαλώ, πως οι χάντρες είναι ιερές κι έτσι δεν θα πρέπει να αγγίζουν ποτέ το πάτωμα ή να τοποθετούνται σε βρώμικο μέρος. Για να παραμένουν οι χάντρες σας καθαρές, το καλύτερο είναι να τις φυλάσσετε σε ειδικό σακουλάκι για τις χάντρες).

Εκτός από τη ψαλμωδία του τζαπα, μπορείτε ακόμα να τραγουδάτε τα άγια ονόματα του Κυρίου σε κιρτανα. Μπορείτε να κάνετε κιρτανα και μόνος σας, αλλά συνήθως το κιρτανα γίνεται μαζί με άλλους. Ένα μελωδικό κιρτανα με την οικογένεια ή τους φίλους σίγουρα θα αναζωογονήσει τους πάντες. Οι λάτρεις της ISKCON ακολουθούν παραδοσιακές μελωδίες και χρησιμοποιούν παραδοσιακά όργανα, ιδιαίτερα στον ναό, αλλά μπορείτε να ψάλλετε με οποιαδήποτε μελωδία και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μουσικό όργανο για να συνοδεύσετε τη ψαλμωδία σας. Όπως είπε ο Κύριος Τσαϊτανια: «Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες στη ψαλμωδία του Χαρε Κρισνα».

Εντούτοις υπάρχουν 10 ειδών προσβολές κατά τη ψαλμωδία των αγίων ονομάτων του Κυρίου, τις οποίες κάθε λάτρης θα πρέπει να αποφεύγει, έτσι ώστε σύντομα να επιτύχει τον επιθυμητό σκοπό: Κρισνα πρεμα, αγάπη για τον Θεό. Όπως αναφέρονται και στο Νέκταρ της Αφοσίωσης, έργο του Σριλα Πραμπουπαντα, οι προσβολές αυτές είναι:

1. Εξύβριση, κατάκριση ή ζηλοφθονία εναντίον των λατρών, που αφιερώνουν τη ζωή τους στη διάδοση της ψαλμωδίας των αγίων ονομάτων του Κυρίου.
2. Η πεποίθηση ότι τα ονόματα των ημιθέων, όπως του Κυρίου Σιβα ή του Κυρίου Μπραχμα, είναι ισάξια ή ανεξάρτητα από το όνομα του Κυρίου Βισνου.
3. Η ανυπακοή στις εντολές του πνευματικού δασκάλου.
4. Η εξύβριση ή κατάκριση των Βεδικών γραφών ή γραφών που υποστηρίζουν τη Βεδική εκδοχή.
5. Η πεποίθηση ότι οι δόξες της ψαλμωδίας των αγίων ονομάτων είναι φανταστικές.
6. Η προσωπική, μη-έγκυρη επεξήγηση των αγίων ονομάτων.
7. Η εκτέλεση αμαρτωλών πράξεων ενσυνείδητα, ελπίζοντας ότι θα εξαλειφθούν οι συνέπειες των αμαρτωλών πράξεων με τη ψαλμωδία των αγίων ονομάτων.
8. Η πεποίθηση ότι η ψαλμωδία των αγίων ονομάτων του Κυρίου είναι σαν μια από τις ευοίωνες τελετουργικές δραστηριότητες που συνιστώνται στις Βέδες (καρμα-κανντα).
9. Η διδαχή της δόξας των αγίων ονομάτων σε κάποιον που δεν έχει πίστη.
10. Η έλλειψη πλήρης πίστης στη ψαλμωδία των αγίων ονομάτων και η διατήρηση υλικών προσκολλήσεων, ακόμα και μετά τη κατανόηση τόσων πολλών διδαγμάτων γύρω από αυτό το θέμα.

Είναι επίσης μια προσβολή να μην δίνει κανείς τη κατάλληλη προσοχή κατά τη ψαλμωδία των αγίων ονομάτων.

Φτιάχνοντας τον βωμό σας

Πιθανόν να διαπιστώσετε πως το κιρτανα και το τζαπα σας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά όταν γίνονται μπροστά σε ένα βωμό. Ο Κύριος Κρισνα και οι αγνοί λάτρεις Του είναι τόσο ευγενικοί που μας επιτρέπουν να τους λατρεύουμε ακόμα και μέσω των εικόνων. Είναι όπως όταν ταχυδρομούμε ένα γράμμα: δεν αρκεί να ρίξουμε το γράμμα σε ένα οποιοδήποτε γραμματοκιβώτιο για να το ταχυδρομήσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το γραμματοκιβώτιο που παρέχει η κυβέρνηση. Παρόμοια, δεν μπορούμε να επινοήσουμε με τη φαντασία μας μια εικόνα του Θεού και να τη λατρεύουμε, αλλά μπορούμε να λατρεύουμε την αυθεντική εικόνα του Θεού και ο Κρισνα θα αποδεχθεί τη λατρεία μας μέσω αυτής της εικόνας.

Η τοποθέτηση του βωμού στο σπίτι σημαίνει ότι υποδεχόμαστε τον Κύριο και τους αγνούς υπηρέτες Του σαν τους πιο τιμώμενους επισκέπτες. Για να επιλέξετε το μέρος που θα τοποθετήσετε τον βωμό σκεφτείτε πώς θα υποδεχόσασταν έναν επισκέπτη. Το ιδανικό μέρος θα ήταν ένα μέρος καθαρό, με καλό φωτισμό, χωρίς ρεύματα, ούτε ενοχλήσεις από τις οικιακές λειτουργίες. Ο επισκέπτης σας θα χρειαζόταν φυσικά μια αναπαυτική καρέκλα, αλλά για την εικόνα της μορφής του Κρισνα θα είναι κατάλληλο ένα ράφι στον τοίχο, ή πάνω από το τζάκι, ίσως ένα γωνιακό τραπέζι, ή το πάνω ράφι μιας βιβλιοθήκης. Αν υποδεχόσασταν έναν επισκέπτη στο σπίτι σας μετά δεν θα τον αγνοούσατε. Θα καθόσασταν κι εσείς με τέτοιο τρόπο ώστε να τον αντικρίζετε και να απολαμβάνετε τη συντροφιά του. Έτσι λοιπόν μην κάνετε τον βωμό απρόσιτο.

Τι θα χρειαστείτε για ένα βωμό; Να ποια είναι τα απαραίτητα:

1.Μια εικόνα του Σριλα Πραμπουπαντα
2.Μια εικόνα του Κυρίου Τσαϊτανια και των συντρόφων Του.
3.Μια εικόνα των Σρι Σρι Ραντα Κρισνα.

Επιπλέον, προαιρετικά, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα ύφασμα για τον βωμό, κυπελάκια για το νερό (ένα για κάθε εικόνα), κεράκια με βάσεις, ένα πιάτο αποκλειστικά για τη προσφορά φαγητού, ένα μικρό κουδούνι, θυμίαμα, βάση για το θυμίαμα και φρέσκα λουλούδια, τα οποία μπορείτε να προσφέρετε σε βάζα ή να τα βάζετε απλώς μπροστά από κάθε εικόνα. Αν θα σας ενδιέφερε να προσφέρετε λατρεία στις Θεότητες με ποιο περίπλοκο τρόπο, ρωτήστε κάποιον από τους λάτρεις της ISKCON ή επικοινωνήστε με το BBT (ιστοσελίδα και ηλεκτρονική διεύθυνση στην αρχή του βιβλίου).

Η πρώτη προσωπικότητα που λατρεύουμε στον βωμό είναι ο πνευματικός δάσκαλος. Ο πνευματικός δάσκαλος δεν είναι ο Θεός. Μονάχα ο Θεός είναι ο Θεός. Αλλά από τη στιγμή που ο πνευματικός δάσκαλος είναι ο αγαπητός Του υπηρέτης, ο Θεός του έδωσε δύναμη κι έτσι του αξίζει ο ίδιος σεβασμός που αποδίδουμε στον ίδιο τον Θεό. Ο πνευματικός δάσκαλος φέρνει σε επαφή τον μαθητή με τον Θεό και του διδάσκει τη μέθοδο της μπακτι-γιογκα. Είναι ο πρέσβης του Θεού στον υλικό κόσμο. Όταν ο πρόεδρος στέλνει έναν πρέσβη του σε μια ξένη χώρα, ο πρέσβης λαμβάνει τον ίδιο σεβασμό που θα λάβαινε και ο ίδιος ο πρόεδρος, και τα λόγια του πρέσβη έχουν την ίδια αξία με τα λόγια του προέδρου. Παρόμοια, θα πρέπει να σεβόμαστε τον πνευματικό δάσκαλο όπως θα σεβόμασταν τον ίδιο τον Θεό και να τιμούμε τα λόγια του όπως τα δικά Του.

Υπάρχουν δυο κύρια είδη γκουρου: ο γκουρου που δίνει καθοδήγηση και ο γκουρου που δίνει μύηση. Όποιος υιοθετεί τη μέθοδο της μπακτι γιογκα, σαν αποτέλεσμα της επαφής του με την ISKCON, οφείλει ένα τεράστιο χρέος ευγνωμοσύνης στον Σριλα Πραμπουπαντα. Πριν να φύγει ο Σριλα Πραμπουπαντα από την Ινδία για να διαδώσει τη συνείδηση του Κρισνα στο εξωτερικό, σχεδόν κανένας έξω από την Ινδία δεν γνώριζε κάτι για την εφαρμογή της αγνής υπηρεσίας αφοσίωσης στον Κύριο Κρισνα. Συνεπώς, όποιος έμαθε για αυτή τη μέθοδο μέσα από τα βιβλία του, το περιοδικό «Επιστροφή στον Κρισνα», τις κασέτες του, ή από την επαφή με τους ακόλουθούς του, θα πρέπει να προσφέρει το σεβασμό του στον Σριλα Πραμπουπαντα. Ως ιδρυτής και πνευματικός δάσκαλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Συνείδηση του Κρισνα, είναι ο γκουρου καθοδηγητής όλων μας.

Καθώς θα προοδεύετε στη μπακτι γιογκα μπορεί να θελήσετε να μυηθείτε. Πριν να φύγει από αυτό τον κόσμο το 1977, ο Σριλα Πραμπουπαντα ενθάρρυνε τους μαθητές του που είχαν τα απαραίτητα προσόντα, να συνεχίσουν την εργασία του δίνοντας μύηση σε δικούς τους μαθητές, σύμφωνα με τη διδασκαλία του. Σήμερα υπάρχουν πολλοί πνευματικοί δάσκαλοι στην ISKCON. Για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε πνευματική καθοδήγηση από αυτούς, ρωτήστε κάποιον λάτρη στον κοντινότερο ναό, ή γράψτε σε κάποιο από τα κέντρα της ISKCON που αναφέρονται στο τέλος του βιβλίου.

Η δεύτερη εικόνα στον βωμό σας θα πρέπει να είναι εκείνη της παντσα-ταττβα, του Κυρίου Τσαϊτανια με τους τέσσερις κυριότερους συντρόφους Του. Ο Κύριος Τσαϊτανια είναι η ενσάρκωση του Θεού σε αυτή την εποχή. Είναι ο ίδιος ο Κρισνα, που εμφανίστηκε στον ρόλο του δικού Του λάτρη για να μας διδάξει πώς να εγκαταλειφθούμε σ’ Εκείνον, εκτελώντας τις δραστηριότητες της μπακτι-γιογκα, ιδιαίτερα ψέλνοντας τα άγιά Του ονόματα. Ο Κύριος Τσαϊτανια είναι ο πιο ελεήμων από όλες τις ενσαρκώσεις, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να φτάσει με ευκολία την αγάπη για τον Θεό ψέλνοντας το μαντρα Χαρε Κρισνα.

Φυσικά ο βωμός σας θα πρέπει να έχει μια εικόνα του Κυρίου Σρι Κρισνα, του Θεού, του Υπέρτατου Προσώπου, με την αιώνια σύντροφό Του, τη Σριματι Ρανταρανι. Η Σριματι Ρανταρανι είναι η πνευματική δύναμη του Κρισνα. Είναι η προσωποποίηση της υπηρεσίας αφοσίωσης και οι λάτρεις ζητούν πάντα τη δική της προστασία για να μάθουν πώς να υπηρετούν τον Κρισνα.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τις εικόνες σε ένα τρίγωνο, έχοντας την εικόνα του Σριλα Πραμπουπαντα στα αριστερά, την εικόνα του Κυρίου Τσαϊτανια και των συντρόφων του στα δεξιά, ενώ την εικόνα της Ραντα με τον Κρισνα (αν γίνεται, λίγο μεγαλύτερη από τις άλλες δυο εικόνες), στο κέντρο, σε ένα επίπεδο ελαφρώς υπερυψωμένο από τις άλλες. Ή μπορείτε να κρεμάσετε την εικόνα της Ραντα και του Κρισνα πιο ψηλά στον τοίχο.

Κάθε πρωί να καθαρίζετε προσεκτικά τον βωμό. Η καθαριότητα είναι απαραίτητη στη λατρεία της Θεότητας. Θυμηθείτε, δεν θα πρέπει να αμελείτε τη καθαριότητα του δωματίου ενός σημαντικού επισκέπτη και όταν τοποθετείτε τον βωμό, προσκαλείτε τον Κρισνα και τους αγνούς λάτρεις Του να ζήσουν στο σπίτι σας, ως οι σημαντικότεροι επισκέπτες. Αν έχετε βάλει ποτηράκια με νερό στον βωμό, να τα ξεπλένετε και να τα γεμίζετε με καινούργιο νερό καθημερινά. Έπειτα να τα τοποθετείτε ξανά κοντά στις εικόνες. Όταν τα λουλούδια στα βάζα αρχίζουν να μαραίνονται θα πρέπει να τα πετάτε, ή αν τα προσφέρετε μπροστά στις εικόνες θα πρέπει να τα απομακρύνετε την επόμενη ημέρα. Τουλάχιστον μια φορά την ημέρα θα πρέπει να προσφέρετε ένα καινούργιο θυμίαμα και όταν ψέλνετε μπροστά στον βωμό, αν είναι δυνατόν να ανάβετε κεριά και να τα βάζετε κοντά στις εικόνες.

Σας παρακαλούμε προσπαθήστε να εφαρμόσετε όσα αναφέραμε ως τώρα. Είναι πολύ απλό στην ουσία: Αν προσπαθείτε να αγαπάτε τον Θεό, θα καταλάβετε σταδιακά πόσο πολύ σας αγαπά. Αυτή είναι η ουσία της μπακτι-γιογκα.

Πρασανταμ: πώς να τρώμε πνευματικά

Με τις απεριόριστες υπερβατικές Του ενέργειες, ο Κρισνα μπορεί να μετατρέψει την ύλη σε πνεύμα. Αν βάλουμε μια σιδερένια βέργα στη φωτιά, σύντομα η βέργα γίνεται κατακόκκινη, φωτεινή και καυτερή σαν τη φωτιά. Με τον ίδιο τρόπο, η τροφή που προετοιμάζεται και προσφέρεται στον Κρισνα με αγάπη και αφοσίωση, πνευματικοποιείται πλήρως. Τότε η τροφή αυτή ονομάζεται Κρισνα-πρασανταμ, που σημαίνει «το έλεος του Κυρίου Κρισνα». Η λήψη της πρασανταμ είναι μια πρωταρχική πρακτική της μπακτι γιογκα. Σε άλλες μορφές γιογκα πρέπει κανείς να χαλιναγωγεί τις αισθήσεις του με τεχνητό τρόπο, αλλά ο μπακτι-γιογκι έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του σε μια πληθώρα ευχάριστων πνευματικών δραστηριοτήτων, όπως να γεύεται θεσπέσια τροφή που έχει προσφερθεί στον Κύριο Κρισνα. Με αυτόν τον τρόπο, οι αισθήσεις σταδιακά πνευματικοποιούνται και προσφέρουν στον λάτρη ολοένα και περισσότερη υπερβατική χαρά καθώς χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία αφοσίωσης. Αυτή η πνευματική χαρά ξεπερνά κατά πολύ οποιαδήποτε υλική εμπειρία.
Ο Κύριος Τσαϊτανια είπε για τη πρασανταμ: «Όλοι έχουν γευθεί ήδη τέτοια φαγητά. Όμως, τώρα που μαγειρεύτηκαν για τον Κρισνα και προσφέρθηκαν σε Εκείνον με αφοσίωση, οι τροφές αυτές απέκτησαν καταπληκτικές γεύσεις και ασυνήθιστες ευωδιές. Δεν έχετε παρά να τις δοκιμάσετε για να καταλάβετε τη διαφορά! Εκτός από τη γεύση, ακόμα και η ευωδιά δίνει ευχαρίστηση στον νου και κάνει κάποιον να ξεχάσει κάθε άλλη ευωδιά. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε πως το πνευματικό νέκταρ από τα χείλη του Κρισνα πρέπει να έχει αγγίξει αυτές τις κοινές τροφές προσδίδοντάς τους όλες τις υπερβατικές τους ιδιότητες».

Η κατανάλωση τροφής που έχει προσφερθεί πρώτα στον Κρισνα είναι η τελειότητα της χορτοφαγίας. Η χορτοφαγία από μόνη της δεν είναι αρκετή. Σε τελική ανάλυση, ακόμα και τα περιστέρια και οι μαϊμούδες είναι χορτοφάγα. Αλλά όταν δεν μένουμε στη χορτοφαγία αλλά προχωράμε παραπέρα σε μια δίαιτα από πρασανταμ, η διατροφή μας γίνεται ευνοϊκή για την επίτευξη του σκοπού της ανθρώπινης ζωής – την αφύπνιση της πρωταρχικής σχέσης της ψυχής με τον Θεό. Στη Μπαγκαβαντ-γκιτα ο Κύριος Κρισνα εξηγεί πως όποιος δεν τρέφεται μόνο με φαγητό που προσφέρθηκε πρώτα στον Κρισνα, θα υποφέρει τις συνέπειες του καρμα.

Πώς να Ετοιμάζουμε και να Προσφέρουμε τη Πρασανταμ

Καθώς περπατάτε στους διαδρόμους ενός καταστήματος τροφίμων επιλέγοντας τα υλικά για τις τροφές που θα μαγειρέψετε, θα πρέπει να γνωρίζετε τι μπορεί να προσφερθεί και τι όχι. Στη Μπαγκαβαντ-γκιτα, ο Κύριος Κρισνα αναφέρει: «Όποιος Μου προσφέρει με αγάπη και αφοσίωση ένα φύλλο, ένα λουλούδι, ένα φρούτο ή νερό, θα το δεχθώ». Από αυτό τον στίχο είναι προφανές ότι μπορούμε να προσφέρουμε στον Κρισνα τροφές που έχουν προετοιμαστεί με γαλακτοκομικά προϊόντα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και δημητριακά. Το κρέας, το ψάρι και τα αυγά δεν μπορούν να προσφερθούν. Επίσης απαγορεύονται και κάποια χορτοφαγικά είδη – το σκόρδο και το κρεμμύδι, για παράδειγμα, τα οποία είναι υπό την επιρροή της άγνοιας (το χινγκ, ή ασαφετιντα, είναι ένα γευστικό υποκατάστατό τους στη μαγειρική και είναι διαθέσιμο στα περισσότερα Ινδικά καταστήματα τροφίμων και στα καταστήματα των ναών της ISKCON). Ούτε μπορείτε να προσφέρετε στον Κρισνα τσάι ή καφέ που περιέχουν καφεΐνη. Αν σας αρέσουν αυτά τα ροφήματα, αγοράστε καφέ χωρίς καφεΐνη και τσάγια από βότανα.

Όταν ψωνίζετε, να προσέχετε γιατί μπορεί να υπάρχουν προϊόντα που περιέχουν κρέας, ψάρια, αυγά ή παράγωγά τους. Γι’ αυτό να διαβάζετε πάντα προσεκτικά τις ετικέτες. Για παράδειγμα, κάποια είδη γιαουρτιού και κρέμας ξινής περιέχουν ζελατίνη, μια ουσία που γίνεται από κέρατα, οπλές και κόκαλα σφαγμένων ζώων. Επίσης, βεβαιωθείτε πως το τυρί που αγοράζετε δεν περιέχει ζωική πυτιά, ένα ένζυμο από το στομάχι των σφαγμένων μοσχαριών. Πολλά σκληρά τυριά περιέχουν αυτή τη πυτιά για αυτό να είστε προσεκτικοί με τα τυριά που δεν μπορείτε να βεβαιωθείτε αν περιέχουν ή όχι ζωική πυτιά.
Επίσης να αποφεύγετε τροφές που δεν μαγειρεύτηκαν από λάτρεις. Σύμφωνα με τους λεπτοειδείς νόμους της φύσης, ο μάγειρας επενεργεί στη τροφή όχι μόνο στο χονδροειδές επίπεδο αλλά και στο νοητικό. Κατά συνέπεια η τροφή μεταφέρει λεπτοειδείς επιρροές στη συνείδησή σας. Ο κανόνας είναι ο ίδιος όπως όταν δουλεύουμε ένα πίνακα ζωγραφικής: μια ζωγραφιά δεν είναι μονάχα ένα σύνολο πινελιών πάνω σε ένα καμβά αλλά αποτελεί την έκφραση της ψυχολογικής κατάστασης του ζωγράφου, η οποία επηρεάζει τον θεατή. Έτσι λοιπόν αν καταναλώνετε τροφή που μαγειρεύτηκε από μη-λάτρεις, υπαλλήλους κάποιας βιομηχανίας, για παράδειγμα- τότε σίγουρα θα απορροφήσετε μια δόση υλισμού και καρμα. Γι’ αυτό, όσο είναι δυνατόν διαλέγετε μονάχα φρέσκα και φυσικά υλικά για το μαγείρεμα.

Στη μαγειρική, η καθαριότητα είναι ο σημαντικότερος κανόνας. Στον Θεό δεν θα πρέπει να προσφέρουμε κάτι που δεν είναι αγνό. Γι’ αυτό διατηρείτε τη κουζίνα σας πολύ καθαρή. Να πλένετε πάντα τα χέρια σας με μεγάλη προσοχή προτού μπείτε στη κουζίνα. Να μην γεύεστε το φαγητό καθώς μαγειρεύετε, αφού δεν μαγειρεύετε το φαγητό για σας αλλά για την ικανοποίηση του Κρισνα. Τοποθετήστε μερίδες από το φαγητό που ετοιμάσατε σε σκεύη που θα έχετε μόνο για αυτόν τον σκοπό. Μόνο ο Κύριος και κανένας άλλος δεν θα πρέπει να τρώει από αυτά τα πιάτα. Ο ευκολότερος τρόπος για να προσφέρετε το φαγητό είναι με την ακόλουθη προσευχή: «Αγαπητέ Μου Κύριε Κρισνα, Σε παρακαλώ δέξου αυτό το φαγητό», κι έπειτα να ψάλλετε τη καθεμία από τις ακόλουθες προσευχές από τρεις φορές τη καθεμία, χτυπώντας ένα καμπανάκι:

1. Προσευχή στον Σριλα Πραμπουπαντα:

ναμα ομ βισνου-πανταγια Κρισνα-πρεσταγια μπου-ταλε
σριματε μπακτιβενταντα-σβαμιν ιτι ναμινε
ναμας τε σαρασβατε ντεβε γκαουρα-βανι-πρατσαρινε
νιρβισεσα-σουνγιαβαντι-παστσατγια-ντεσα-ταρινε

«Προσκυνώ με σεβασμό τον Σρι Σριμαντ Α.Τσ. Μπακτιβενταντα Σουαμι Πραμπουπαντα, που έχει βρει καταφύγιο στα λωτοειδή πόδια του Κυρίου Κρισνα και Του είναι πολύ αγαπητός. Ω πνευματικέ δάσκαλε, υπηρέτη του Μπακτισιντνταντα Σαρασβατι Γκοσβαμι, σε προσκυνούμε με σεβασμό. Κηρύττεις με καλοσύνη το μήνυμα του Κυρίου Τσαϊτανια και λυτρώνεις τον Δυτικό κόσμο από τον ιμπερσοναλισμό και την αθεΐα.»

2. Προσευχή στον Κύριο Τσαϊτανια:

ναμο μαχα-βαντανγιαγια Κρισνα-πρεμα-πρανταγια τε
κρισναγια Κρισνα-τσαϊτανια-ναμνε γκαουρα-τβισε ναμαχα

«Ω άπειρα ευσπλαχνική και γενναιόδωρη ενσάρκωση! Είσαι ο Ίδιος ο Κρισνα και παρουσιάζεσαι ως Σρι Κρισνα Τσαϊτανια Μαχαπραμπου. Πήρες το χρυσαφένιο χρώμα της Σριματι Ρανταρανι και μοιράζεις απλόχερα αγνή αγάπη για τον Κρισνα. Σε προσκυνούμε με σεβασμό.»

3. Προσευχή στον Κύριο Κρισνα:

ναμο μπραχμανγια-ντεβαγια γκο-μπραχμανα-χιταγια τσα
τζαγκαντ-ντιταγια κρισναγια γκοβιννταγια ναμο ναμαχα

«Προσκυνώ με σεβασμό τον Κύριο Κρισνα, που είναι η λατρευτή Θεότητα όλων των μπραχμανα, ο ευχέτης των αγελάδων και των μπραχμανα και ο ευεργέτης όλου του κόσμου. Υποκλίνομαι ξανά και ξανά στον Θεό, το Υπέρτατο Πρόσωπο, που ονομάζεται Κρισνα και Γκοβιντα.»

Να θυμάστε πως ο πραγματικός σκοπός που μαγειρεύουμε και προσφέρουμε φαγητό στον Κύριο είναι να δείξουμε την αφοσίωση και την ευγνωμοσύνη μας σε Εκείνον. Ο Θεός είναι πλήρης από μόνος Του – δεν χρειάζεται τίποτα – αλλά επειδή είναι τόσο πολύ ευγενικός μας επιτρέπει να Του προσφέρουμε φαγητό για να αναπτύξουμε αγάπη για Εκείνον.

Αφού προσφέρετε το φαγητό στον Κύριο, περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά για να δοκιμάσει τις προετοιμασίες. Έπειτα θα πρέπει να μεταφέρετε το φαγητό από τα ειδικά πιάτα που χρησιμοποιήσατε για τη προσφορά και μετά να πλύνετε όλα τα σκεύη της προσφοράς. Τώρα, εσείς και οι καλεσμένοι σας μπορείτε να φάτε τη πρασανταμ. Καθώς τρώτε, μπορείτε να εκτιμήσετε τη πνευματική αξία της τροφής. Θυμηθείτε πως από τη στιγμή που ο Κρισνα έχει δεχθεί τη τροφή, αυτή δεν διαφέρει από Εκείνον κι έτσι τρώγοντάς τη θα εξαγνιστείτε.

Ό,τι προσφέρετε στον βωμό σας γίνεται πρασανταμ, έλεος του Κυρίου. Λουλούδια, θυμιάματα, νερό, φαγητό – ό,τι προσφέρετε για την ευχαρίστηση του Κυρίου πνευματικοποιήται. Ο Κύριος εισέρχεται μέσα στα προσφερόμενα κι έτσι αυτά δεν διαφέρουν από Εκείνον. Έτσι λοιπόν όχι μόνο θα πρέπει να σέβεστε βαθιά τα πράγματα που προσφέρατε, αλλά θα πρέπει να τα μοιράζετε και στους άλλους. Η διανομή της πρασανταμ αποτελεί βασικό μέρος της λατρείας της Θεότητας.

Καθημερινή Ζωή: Οι Τέσσερις Ρυθμιστικές Αρχές

Όποιος ενδιαφέρεται σοβαρά να προοδεύσει στη συνείδηση του Κρισνα πρέπει να προσπαθεί να αποφεύγει τις ακόλουθες τέσσερις αμαρτωλές πράξεις:
1. Να τρώει κρέας, ψάρια ή αυγά. Αυτές οι τροφές είναι κορεσμένες με τις ποιότητες του πάθους και της άγνοιας. Συνεπώς δεν μπορούν να προσφερθούν στον Κύριο. Όποιος καταναλώνει τέτοιες τροφές συμμετέχει σε μια συνομωσία βίας προς τα απροστάτευτα ζώα κι έτσι σταματάει τη πνευματική του πρόοδο.
2. Να συμμετέχει σε τυχερά παιχνίδια. Αυτή η πράξη δίχως άλλο μας βάζει σε ανησυχία και δυναμώνει την απληστία, τον φθόνο και τον θυμό.

3. Να καταναλώνει τοξικές ουσίες. Τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, ο καπνός, όπως και τα ποτά αλλά και οι τροφές που περιέχουν καφεΐνη, θολώνουν τον νου, διεγείρουν υπερβολικά τις αισθήσεις και καθιστούν αδύνατη τη κατανόηση ή την εφαρμογή των αρχών της μπακτι-γιογκα.

4. Να κάνει άνομο σεξ. Αυτό σημαίνει σεξ έξω από τον γάμο ή σεξ στον γάμο για κάποιο άλλο σκοπό εκτός από την αναπαραγωγή. Το σεξ για την ικανοποίηση αναγκάζει κάποιον να ταυτιστεί με το σώμα και τον απομακρύνει από τη συνείδηση του Κρισνα. Οι γραφές μας διδάσκουν πως το σεξ είναι η πιο ισχυρή δύναμη που μας δεσμεύει στον υλικό κόσμο. Όποιος ενδιαφέρεται σοβαρά να προοδεύσει στη συνείδηση του Κρισνα θα πρέπει να ελαττώσει το σεξ ή να το σταματήσει εντελώς.

Εφαρμογή της Υπηρεσίας Αφοσίωσης

Όλοι πρέπει να κάνουν κάποιου είδους εργασία, αλλά όποιος ενεργεί μονάχα για τον εαυτό του θα πρέπει να αποδεχτεί τις καρμικές συνέπειες αυτής της εργασίας. Όπως αναφέρει ο Κύριος Κρισνα στη Μπαγκαβαντ-γκιτα (3.9): «Η εργασία πρέπει να εκτελείται ως θυσία για τον Βισνου [Κρισνα]. Διαφορετικά η εργασία δεσμεύει κάποιον στον υλικό κόσμο».

Δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε επάγγελμα, εκτός κι αν κάνετε μια αμαρτωλή εργασία όπως δουλεύοντας σε χασάπικο ή σε μπαρ. Αν είστε συγγραφέας, γράψτε για τον Κρισνα, αν είστε ζωγράφος, ζωγραφίστε για τον Κρισνα, αν είστε γραμματέας, δακτυλογραφήστε για τον Κρισνα. Θα μπορούσατε ακόμα να βοηθήσετε άμεσα τον ναό στον ελεύθερο χρόνο σας ή θυσιάζοντας κάποια από τα αποτελέσματα της εργασίας σας, συνεισφέροντας ένα μέρος από το εισόδημά σας, για να βοηθήσετε στη συντήρηση του ναού και στην ανάπτυξη της συνείδησης του Κρισνα. Ορισμένοι λάτρεις που ζουν έξω από τον ναό αγοράζουν βιβλία των Χαρε Κρισνα και τα μοιράζουν στους φίλους και στους συναδέλφους τους, ή κάνουν διάφορες υπηρεσίες στον ναό. Υπάρχουν επίσης πολλοί λάτρεις που κανονίζουν συναντήσεις στα σπίτια πότε του ενός και πότε του άλλου για να ψάλλουν, να κάνουν λατρεία και να μελετήσουν. Γράψτε στον ναό που βρίσκεται κοντά σας ή στον γραμματέα της Κίνησης για να μάθετε για τέτοια προγράμματα στη περιοχή σας.

Comments are closed.