Ψελνοντας το Μαντρα Χαρε Κρισνα

(βασισμένο σε κείμενο του Μαχατμα ντασα από το βιβλίο «Η Επιστήμη της Αυτογνωσίας»)

Η πρώτη βασική αρχή της υπηρεσίας αφοσίωσης είναι να ψέλνουμε το μαχα-μαντρα Χαρε Κρισνα (μαχα σημαίνει «μεγάλο», μαντρα σημαίνει «ο ήχος που απελευθερώνει τον νου από την άγνοια»):

Χαρε Κρισνα, Χαρε Κρισνα, Κρισνα Κρισνα, Χαρε Χαρε
Χαρε Ραμα, Χαρε Ραμα, Ραμα Ραμα, Χαρε Χαρε

Θα πρέπει να ψέλνετε αυτά τα άγια ονόματα του Κυρίου όσο γίνεται περισσότερο – οπουδήποτε και οποτεδήποτε – αλλά θα βοηθήσει σημαντικά να καθορίσετε μια συγκεκριμένη ώρα του εικοσιτετραώρου για να ψέλνετε καθημερινά. Οι πρώτες πρωινές ώρες είναι ιδανικές.

Η ψαλμωδία μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: α) τραγουδώντας το μαντρα, αυτό ονομάζεται κιρτανα (συνήθως γίνεται ομαδικά) ή, β) απαγγέλοντας το μαντρα ατομικά, αυτό ονομάζεται τζαπα (το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει «σιγανή ομιλία»). Συγκεντρωθείτε στην ακρόαση του ήχου των αγίων ονομάτων. Καθώς ψέλνετε, προφέρετε ξεκάθαρα τα ονόματα, επικαλούμενοι τον Κρισνα με διάθεση προσευχής. Όταν ο νους σας περιπλανιέται, επαναφέρετέ τον στον ήχο των ονομάτων του Κυρίου. Η ψαλμωδία είναι μια προσευχή στον Κρισνα που σημαίνει: «Ω ενέργεια του Κυρίου [Χαρε], Ω Κύριε [Κρισνα], που είσαι ο ελκυστικότερος, Ω Υπέρτατε Δικαιούχε κάθε Απόλαυσης [Ραμα], Σας παρακαλώ απασχολήστε με στην υπηρεσία Σας». Όσο πιο προσεκτικά κι ειλικρινά ψέλνετε αυτά τα ονόματα του Θεού, τόσο μεγαλύτερη πνευματική πρόοδο θα κάνετε. Επειδή ο Θεός είναι παντοδύναμος και ο πιο ελεήμων, έκανε πολύ εύκολη για μας τη ψαλμωδία των ονομάτων Του κι επίσης έχει προσδώσει σε αυτά όλες Του τις δυνάμεις. Γι’ αυτό λοιπόν τα ονόματα του Θεού και ο Ίδιος ο Θεός είναι ταυτόσημοι. Αυτό σημαίνει πως όταν ψέλνουμε τα άγια ονόματα του Κρισνα και του Ραμα βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία με τον Θεό κι εξαγνιζόμαστε. Γι’ αυτό θα πρέπει να προσπαθούμε πάντα να ψέλνουμε με αφοσίωση κι ευλάβεια. Οι Βεδικές γραφές αναφέρουν πως ο Κύριος Κρισνα χορεύει ο Ίδιος προσωπικά στη γλώσσα εκείνου που ψέλνει το άγιό Του όνομα.

Όταν ψέλνετε μόνος σας, είναι καλύτερο να ψέλνετε στο κομποσκοίνι τζαπα. Αυτό όχι μόνο θα σας βοηθήσει να συγκεντρώνετε τη προσοχή σας στο άγιο όνομα, αλλά θα σας βοηθά και να μετράτε πόσες φορές ψέλνετε καθημερινά το μαντρα. Κάθε κομποσκοίνι τζαπα αποτελείται από 108 μικρές χάντρες και μια μεγάλη, τη κορυφαία χάντρα. Ξεκινήστε από μια χάντρα δίπλα στη κορυφαία χάντρα και απαλά στριφογυρίστε τη με τον αντίχειρα και το μεσαίο δάχτυλο του δεξιού σας χεριού ενώ ψέλνετε όλο το μαντρα Χαρε Κρισνα. Έπειτα συνεχίστε με την επόμενη χάντρα κι επαναλάβετε τη διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο, ψάλτε σε καθεμία από τις 108 χάντρες μέχρις ότου φτάσετε ξανά στη κορυφαία χάντρα. Αυτός είναι ένας γύρος στο τζαπα. Έπειτα, χωρίς να ψάλετε τη κορυφαία χάντρα, γυρίστε αντίστροφα τις χάντρες και ξεκινήστε τον δεύτερο γύρο σας από τη τελευταία χάντρα που ψάλατε.

Όταν λαμβάνει μύηση ένας λάτρης ορκίζεται μπροστά στον πνευματικό δάσκαλο να ψέλνει καθημερινά τουλάχιστον δεκαέξι γύρους του μαντρα Χαρε Κρισνα. Αλλά ακόμα κι αν μπορείτε να ψέλνετε μονάχα έναν γύρο την ημέρα, η βασική αρχή είναι πως από τη στιγμή που αναλαμβάνετε ως καθήκον σας να ψέλνετε αυτόν τον γύρο, θα πρέπει να προσπαθείτε να τον ολοκληρώνετε κάθε μέρα χωρίς παραλείψεις. Όταν νιώθετε έτοιμοι να ψέλνετε παραπάνω, τότε αυξήστε τον ελάχιστο αριθμό γύρων που ψέλνετε καθημερινά – αλλά μην ψάλετε λιγότερους γύρους από αυτόν τον αριθμό. Θα μπορείτε να ψάλετε παραπάνω γύρους από όσους καθορίσατε, αλλά θα πρέπει να τηρείτε το καθορισμένο καθημερινό ελάχιστο. (Λάβετε υπόψη σας παρακαλώ, πως οι χάντρες είναι ιερές κι έτσι δεν θα πρέπει να αγγίζουν ποτέ το πάτωμα ή να τοποθετούνται σε βρώμικο μέρος. Για να παραμένουν οι χάντρες σας καθαρές, το καλύτερο είναι να τις φυλάσσετε σε ειδικό σακουλάκι για τις χάντρες).

Εκτός από τη ψαλμωδία του τζαπα, μπορείτε ακόμα να τραγουδάτε τα άγια ονόματα του Κυρίου σε κιρτανα. Μπορείτε να κάνετε κιρτανα και μόνος σας, αλλά συνήθως το κιρτανα γίνεται μαζί με άλλους. Ένα μελωδικό κιρτανα με την οικογένεια ή τους φίλους σίγουρα θα αναζωογονήσει τους πάντες. Οι λάτρεις της ISKCON ακολουθούν παραδοσιακές μελωδίες και χρησιμοποιούν παραδοσιακά όργανα, ιδιαίτερα στον ναό, αλλά μπορείτε να ψάλλετε με οποιαδήποτε μελωδία και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μουσικό όργανο για να συνοδεύσετε τη ψαλμωδία σας. Όπως είπε ο Κύριος Τσαϊτανια: «Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες στη ψαλμωδία του Χαρε Κρισνα».

Εντούτοις υπάρχουν 10 ειδών προσβολές κατά τη ψαλμωδία των αγίων ονομάτων του Κυρίου, τις οποίες κάθε λάτρης θα πρέπει να αποφεύγει, έτσι ώστε σύντομα να επιτύχει τον επιθυμητό σκοπό: Κρισνα πρεμα, αγάπη για τον Θεό. Όπως αναφέρονται και στο Νέκταρ της Αφοσίωσης, έργο του Σριλα Πραμπουπαντα, οι προσβολές αυτές είναι:

1. Εξύβριση, κατάκριση ή ζηλοφθονία εναντίον των λατρών, που αφιερώνουν τη ζωή τους στη διάδοση της ψαλμωδίας των αγίων ονομάτων του Κυρίου.
2. Η πεποίθηση ότι τα ονόματα των ημιθέων, όπως του Κυρίου Σιβα ή του Κυρίου Μπραχμα, είναι ισάξια ή ανεξάρτητα από το όνομα του Κυρίου Βισνου.
3. Η ανυπακοή στις εντολές του πνευματικού δασκάλου.
4. Η εξύβριση ή κατάκριση των Βεδικών γραφών ή γραφών που υποστηρίζουν τη Βεδική εκδοχή.
5. Η πεποίθηση ότι οι δόξες της ψαλμωδίας των αγίων ονομάτων είναι φανταστικές.
6. Η προσωπική, μη-έγκυρη επεξήγηση των αγίων ονομάτων.
7. Η εκτέλεση αμαρτωλών πράξεων ενσυνείδητα, ελπίζοντας ότι θα εξαλειφθούν οι συνέπειες των αμαρτωλών πράξεων με τη ψαλμωδία των αγίων ονομάτων.
8. Η πεποίθηση ότι η ψαλμωδία των αγίων ονομάτων του Κυρίου είναι σαν μια από τις ευοίωνες τελετουργικές δραστηριότητες που συνιστώνται στις Βέδες (καρμα-κανντα).
9. Η διδαχή της δόξας των αγίων ονομάτων σε κάποιον που δεν έχει πίστη.
10. Η έλλειψη πλήρης πίστης στη ψαλμωδία των αγίων ονομάτων και η διατήρηση υλικών προσκολλήσεων, ακόμα και μετά τη κατανόηση τόσων πολλών διδαγμάτων γύρω από αυτό το θέμα.

Είναι επίσης μια προσβολή να μην δίνει κανείς τη κατάλληλη προσοχή κατά τη ψαλμωδία των αγίων ονομάτων.

Comments are closed.