Πως μιλας;


Η ομιλία είναι η πιο σημαντική ιδιότητα του ανθρώπου. Ετσι, αυτό που λες και το πώς το λες θα επηρεάσει σημαντικά την επιτυχία σου και στην πνευματική και στην επαγγελματική σου ζωή. Είναι, επομένως, καλό να ακολουθεί κανείς τη σχετική οδηγία της Μπαγκαβαντ-γκιτα:
«Η ασκητικότητα στην ομιλία έγκειται στο να λέει κανείς λόγια ειλικρινή, ευχάριστα, ωφέλιμα, λόγια που δεν προκαλούν στους άλλους αναστάτωση, και επίσης στο να αφηγείται τακτικά αποσπάσματα από τη Βεδική γραμματεία.» (Μπ.γκ. 17.15)

Θα πρέπει να προσπαθούμε να μιλάμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αναστατώνουμε τον νου των άλλων. Εκτός αυτού, δεν θα πρέπει να κάνουμε συζητήσεις ανόητες, ούτε σχετικές με πράγματα εγκόσμια. Η μέθοδος συζήτησης σε πνευματικούς κύκλους είναι να λέει κανείς πράγματα που υποστηρίζονται από τις Γραφές. Θα πρέπει να παραθέτουμε αμέσως εδάφια από αυθεντίες των Γραφών για να στηρίζουμε αυτά που λέμε. Ταυτοχρόνως, τέτοιες συζητήσεις θα πρέπει να είναι πολύ ευχάριστες στο αυτί.

Με τέτοιου είδους συζητήσεις, μπορούμε να αντλήσουμε το ύψιστο όφελος για τον εαυτό μας, και συγχρόνως, να εξυψώσουμε την ανθρώπινη κοινωνία. Εχουμε τόσα πολλά βιβλία του Σρίλα Πραμπουπάντα, και θα πρέπει να τα μελετούμε, να τα μαθαίνουμε, να τα διδάσκουμε και να τα συζητούμε τακτικά.

Εστω και αν δεν σου αρέσει, κάνε το. Να είσαι βέβαιος ότι ο Κρίσνα θα είναι ευχαριστημένος και ότι σιγά-σιγά θα αρχίσει να σου αρέσει.Δοκίμασέ το για μια εβδομάδα και δες τι θα συμβεί. Γνωρίζω πολλούς αφοσιωμένους υπηρέτες που το έκαναν και ωφελήθηκαν.

Εχε επίγνωση του πώς μιλάς, παρακολούθα το και προσπάθησε να βελτιωθείς. Προσπάθησε να λες λόγια που εμψυχώνουν και ενθαρρύνουν. Προσπάθησε να συναντάς τους ανθρώπους στο σημείο που βρίσκονται και σταδιακά να τους οδηγείς προς μία ανώτερη κατανόηση.

Ο Κρίσνα λέει στην Γκιτα:
«Από τις γυναικείες ποιότητες είμαι η φήμη, η ομορφιά, τα πλούτη, η ωραία και ευγενική ομιλία, η μνήμη, η ευφυία, η σταθερότητα και η υπομονή.» (Μπ.γκ. 10.34)

Δεν θα έβλαπτε να είχαν και οι άνδρες αυτές τις ποιότητες. Μία απ’αυτές είναι η ωραία ομιλία. Αν συνδυάσεις την ωραία και ευγενική ομιλία με βαθύ περιεχόμενο, τότε, πιθανώς, θα έχεις εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία.

Ευχαριστώ.

Comments are closed.